VisaFree — VseТуры

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Etiam posuere varius
magna, ut accumsan quam pretium
vel. Duis ornare

Latest News
Follow Us
m

VisaFree

Безвизовый въезд на территорию РБ для иностранных граждан

Наша туристическая компания ``VSE туры`` (ЧТУП «АнверСтиль») приглашает Вас посетить безвизовую территорию ``Брест - Гродно``

Въезд на безвизовую территорию «Брест — Гродно»  осуществляется через пункты пропуска:

1) Автодорожные пункты пропуска:

 • Брест (Тересполь);
 • Брузги (Кузница Белостоцкая);
 • Домачево (Словатичи);
 • Бенякони (Шальчининкай);
 • Берестовица (Бобровники);
 • Песчатка (Половцы);
 • Привалка (Райгардас)

2) Пункты упрощенного пропуска:

 • Переров (Беловежа);
 • Лесная (Рудавка);
 • Привалка (Швяндубре).

 

3) Пункты пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях):

 • Брест (Тересполь)-пункт пропуска на железнодорожной станции Брест-Восточный в центральном районе, г. Брест.
 • Гродно (Кузница Белостоцкая)-пункт пропуска на железнодорожной станции Гродно, г. Гродно.

 

4) Пункты пропуска в аэропортах:

 • аэропорт Брест;
 • аэропорт Гродно.

Без визы иностранные граждане могут находится в Беларуси на безвизовой территории ``Брест - Гродно`` в туристических целях на срок до пятнадцати суток .

В безвизовую территорию ``Брест - Гродно`` входит территория г. Бреста, Брестского, Жабинковского, Каменецкого, Пружанского районов Брестской области, г. Гродно, Берестовицкого, Волковысского, Вороновского, Гродненского, Лидского, Свислочского, Щучинского районов Гродненской области.

Граждане, путешествующие в составе организованной группы - 2 и более человек с экскурсоводом-сопровождающим от нашей фирмы могут посещать безвизовую территорию ``Брест - Гродно``, а также территорию районов Брестской и Гродненской областей, не являющихся частью данной территории, при следовании по маршруту туристического путешествия.

Основанием для въезда без визы в Беларусь является документ установленного образца, который выдаёт иностранному гражданину белорусская туристическая компания (туроператор).

Перейдя по ссылке можно ознакомится с картой безвизовой зоны. Зеленым цветом выделена территория безвизовой зоны, которую могут посещать индивидуальные туристы и организованные группы туристов. Голубым цветом выделена территория, которую могут посещать только туристы, путешествующие в составе организованной группы с сопровождающим от нашей фирмы

Для получения документа необходимо:
 1. Ознакомиться с правилами
 2. Заполнить бланк-заявку ниже.
 3. Отправить на нашу электронную почту  sam-20042004@mail.ru копию (фото/скан.) страницы паспорта с личными данными.
 4. После получения всех необходимых документов мы выставляем счет-фактуру (оплата через расчетный счет или банковскую карту).

Оформление документов для безвизового въезда 4-8 евро в зависимости от числа туристов в группе и дней пребывания.

БЛАНК-ЗАЯВКА

Для въезда в Республику Беларусь иностранным гражданам необходимо иметь при себе:
 1. Действительный паспорт или иной документ, его заменяющий, предназначенного для выезда за границу.
 2. Разрешение (Ваучер) — необходимо распечатать и показать на границе.
 3. Деньги — на каждый день пребывания иметь сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем 2 базовым величинам (51 рубль).
 4. Медицинскую страховку на срок пребывания на территории РБ.

Более подробную информацию можете получить на сайте grodnovisafree.by

Подробную юридическую информацию Вы можете изучить в следующих документах:

Bez wiz na Białoruś!

Nasza firma turystyczna ``Vse туры `` (ЧТУП «АнверСтиль») zaprasza na obszar bezwizowe -GrodnoVisaFree!

Do Grodna, Brześcia, Lidy, Puszczy Białowieskiej, nad Kanał Augustowski, oraz na inne tereny przygraniczne na Białorusi można przyjechać bez wizy. W zamian wizy podróżny ma obowiązek wykupić bezwizową wycieczkę.

Wjazd na obszar bezwizowy „Brześć — Grodno” odbywa się przez punkty kontrolne:

1) Punkty kontrolne na drodze:

 • Brest (Terespol),
 • Bruzgi (Kuznica Bialostocka)
 • Domachevo (Slovatichi);
 • Benyakoni (Shalchininkai),
 • Berestovitsa (Bobrovniki);
 • Peschatka (Polovtsy);
 • Privalka (Raigardas).

2) Uproszczone punkty kontrolne:

 • Pererow (Białowieża);
 • Lesnaja (Rudawka),
 • Privalka (Švendubrė),

3) Punkty kontrolne na stacjach kolejowych (stacjach):

 • Brest (Terespol) to punkt kontrolny na stacji kolejowej Brest-Vostochnyj w regionie centralnym, Brest.
 • Grodno (Kuznica Bialostocka)- punkt kontrolny na stacji kolejowej w Grodnie, Grodno.

4) Punkty kontrolne na lotniskach: Brest and Grodno

Do załatwienia bezwizowych przepustek potrzebujemy:
 1. Zapoznać się z regulaminem
 2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy
 3. Wyślij na nasz e-mail sam-20042004@mail.ru skanu strony ze zdjęciem paszportu
 4. Po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów wystawiamy fakturę (Płatność przez konta rozliczeniowego lub kartę bankową)

Po dokonaniu płatności wysyłamy voucher (zezwolenie). Najpóźniej voucher można kupić – za 1 dzień przed wyjazdem!<br /> Przygotowanie dokumentów do wjazdu na Białorus turysci indywidualni 8 € dorosli, 6 € dzieci ponizej 16 lat, 4 € grupy

Jednorazowo można przebywać do 15 dni. Możesz aplikować na bezwizowy wyjazd wielokrotnie, ale nie więcej niż 90 dni w półroku.

pod linkiem możesz zobaczyć mapę. podświetlona zielonym jest strefa bezwizowa, może ją odwiedzać każdy turysta z vauczerem viza free . Niebieski oznacza terytorium, na którym możesz byc z wycieczką grupową (2 I bolej czloweka) podczas podróży trasą turystyczną z przewodnikiem z naszej firmy w jenzyky polskim lub in.

ZGŁOSZENIE

Pełna lista dokumentów wymaganych do wjazdu na terytorium GRODNOVISAFREE
 1. Paszport
 2.  Zezwolenie (Voucher)-należy wydrukować i pokazać na granicy
 3. Na każdy dzień pobytu posiadać dla własnego użytku 95 złotych, w dowolnej walucie
 4. Ubezpieczenie (dla Białorusi) można kupić w Polsce. Dozwolone jest wykupienie ubezpieczenia po przybyciu na Białoruś na granicy. Jednak zajmuje to dużo czasu
Be vizų į Baltarusiją!

Mūsų turizmo bendrovė ``Антерстиль`` kviečia Jus į aplankyti teritoriją miesto Gardinas ir Grodno region be vizų.

Įvažiavimas į bevizę teritoriją „Brestas — Gardinas“ vyksta per kontrolės punktus:
1) Kelių kontrolės punktai:
• Brestas (Terespol),
• Bruzgi (Kuznica Bialostocka),
• Domachevo (Slovatichi),
• Benyakoni (Šalčininkai),
• Berestovitsa (Bobrowniki),
• Pesčatka (Polovtsy);
• Privalka (Raigardas);

2) Supaprastinti kontroliniai punktai:
• Pererovas (Belovežas)
• Lesnaja (Rudovka),
• Privalka (Shvyandubre).

3) Kontrolės punktai geležinkelio stotyse (stotyse):
• Brestas (Terespol) — geležinkelio stotis Brest-Vostochnyj
• Gardinas (Kuznica Bialostocka) — Gardino geležinkelio stotis ;.

4) Kontroliniai punktai oro uostuose:
• Bresto oro uostas;
• Gardino oro uostas.

Norėdami gauti dokumentą, kad būtų galima įvažiuoti į teritoriją miesto Gardinas be vizos reikia:
 1. Susipažinti su taisyklėmis
 2. Užpildyti paraiškos formą
 3. Siųsti mūsų laiškus sam-20042004@mail.ru šią informaciją:»kopiją (foto/skenuoti.) puslapis pasai su asmens duomenimis
 4. Gavusi visus reikalingus dokumentus выставляем sąskaitas (mokėjimo per einamąją sąskaitą arba banko kortele)

Spustelėję nuorodą galite susipažinti su beviziu zonų žemėlapiu. Žalia spalva nurodo bevizės zonos teritoriją, kurią gali aplankyti pavieniai turistai ir organizuotos turistų grupės. Mėlyna spalva nurodo teritoriją, kurią gali aplankyti tik turistai, keliaujantys kaip organizuotos grupės dalis su mūsų kompanijos palyda

Piliečiai, keliaujantys kaip organizuotos grupės dalis - 2 ar daugiau žmonių su mūsų kompanijos gidu-palyda gali aplankyti bevizį teritoriją „Brestas - Gardinas“, taip pat Bresto ir Gardino regionų rajonų, kurie nėra šios teritorijos dalis, keliaujant turistiniu keliu.

Dokumentų tam, kad galėtumėte patekti be vizos kainuoja 4 - 8 eur, priklausomai nuo turistų skaičius grupėje ir dienų buvimo.

APPLICATION FORM

Dėl patekimo į Respubliką Baltarusijos užsienio piliečiai privalo su savimi turėti
 • Pasas

Asmens tapatybės kelionės dokumentas turi galioti mažiausiai 90 dienų.

 • Pinigai

Kiekvienas turistas privalo turėti minimalią kelionės dieną bet kuria valiuta ~ 23 e

 • Turas

Pirkta turistinių paslaugų ir sveikatos draudimo paslaugomis Baltarusijoje

 • Leidimas

kelionės be vizos dokumentas

Without visas to Belarus!

Our travel company ``Vse tour`` (CHTUP ``Anverstil``) invites You visit the visa-free territory ``Brest - Grodno``

Tourists can visit without a visa Grodno City, Brest, Bialowieza Forest, Augustow Canal, and part of Belarus near Poland and Lithuania. The traveler must buy a visa-free tour allowing him to come to Belarus without visa.

Entrance to the visa-free territory «Brest — Grodno» is through checkpoints:

1) Road checkpoints:

 • Brest (Terespol),
 • Bruzgi (Kuznica Bialostocka),
 • Domachevo (Slovatichi),
 • Benyakoni (Shalchininkai),
 • Berestovitsa (Bobrowniki),
 • Peschatka (Polovtsy);
 • Privalka (Raigardas);

 2) Simplified checkpoints:

 • Pererov (Belovezha)
 • Lesnaya (Rudovka),
 • Privalka (Shvyandubre).

 3) Checkpoints at railway stations (stations):

 • Brest (Terespol) – railway station Brest-Vostochnyj
 • Grodno (Kuznica Bialostocka) — railway station Grodno;.

 4) Checkpoints at airports:

 • Brest airport;
 • Grodno Airport.

By clicking on the link you can get acquainted with the map of the visa-free zone. The green color indicates the territory of the visa-free zone, which can be visited by individual tourists and organized groups of tourists. In blue color the territory which can be visited only by the tourists traveling as a part of the organized group with the accompanying from our firm is allocated

Preparation of documents for entry to Belarus: individual tourists - 8 € adults, 6 € children under 16 years, groups - 4 € per person

You can stay up to 15 days. It is allowed to apply for visa-free travel documents several times, but not more than 90 days a year

To obtain the document, you must:
 1. Read the rules
 2. Fill in the application form
 3. Send to our email sam-20042004@mail.ru the following information: copy (photo/scan.) passport pages with personal data
 4. After receiving all the necessary documents, we issue an invoice (payment via Bank account or Bank card)

The basis for entry into Belarus without a visa is a document of a standard form, which is issued to a foreign citizen by a Belarusian travel company (tour operator).

APPLICATION FORM

To enter the Republic of Belarus foreign citizens shall have the following documents with themselves:
 • Passport

Identity travel document, must be valid for at least 90 days.

 • Money

Each tourist must have for everyday of the trip minimum in any currency ~23 e

 • Tour

Purchased on anver.by tourist services and medical insurance in Belarus

 • Permit

travel document for a visa-free trip