Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Etiam posuere varius
magna, ut accumsan quam pretium
vel. Duis ornare

Latest News
Follow Us
m

VisaFree

Безвизовый въезд на территорию РБ для иностранных граждан

Наша туристическая компания «АнверСтиль» приглашает Вас посетить территорию города Гродно и Гродненского района по безвизовому режиму - GrodnoVisaFree!

Въезд на территорию GrodnoVisaFree осуществляется через:

 • границу Республики Беларусь с Республикой Польша в пунктах пропуска Лесная (Рудавка), Брузги (Кузница Белостоцкая)
 • границу Республики Беларусь с Литовской Республикой  в пунктах пропуска Привалка (Швяндубре), Привалка (Райгардас)
 • железнодорожный вокзал г. Гродно
 • аэропорт Гродно*

Без визы на территории города Гродно и Гродненского района можно находиться до 10 дней.

Основанием для въезда без визы в Беларусь является документ установленного образца, который выдаёт иностранному гражданину белорусская туристическая компания (туроператор).

Для получения документа необходимо:
 1. Ознакомиться с правилами
 2. Заполнить бланк-заявку ниже.
 3. Отправить на нашу электронную почту  sam-20042004@mail.ru копию (фото/скан.) страницы паспорта с личными данными.
 4. После получения всех необходимых документов мы выставляем счет-фактуру (оплата через расчетный счет или банковскую карту).

Оформление документов для безвизового въезда 4-8 евро в зависимости от числа туристов в группе и дней пребывания.

БЛАНК-ЗАЯВКА

Для въезда в Республику Беларусь иностранным гражданам необходимо иметь при себе:
 1. Действительный паспорт или иной документ, его заменяющий, предназначенного для выезда за границу.
 2. Действительный паспорт.
 3. Разрешение (Ваучер) — необходимо распечатать и показать на границе.
 4. Деньги — на каждый день пребывания иметь сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем 2 базовым величинам (49 рублей).
 5. Медицинскую страховку на срок пребывания на территории РБ.

Более подробную информацию можете получить на сайте grodnovisafree.by

Подробную юридическую информацию Вы можете изучить в следующих документах:

Bez wiz na Białoruś!

Nasza firma turystyczna «АнверСтиль» zaprasza na obszar bezwizowe -GrodnoVisaFree!

Wjazd na terytorium  GRODNOVISAFREE  spełnia się przez pewne punkty przekroczenia granicy:

 • Raigardas-Privalka
 • Shvyandubre-Privalka
 • Lesnaya-Rudavka
 • Kuznica-Bruzgi
 • Stacja kolejowa „Grodno”
 •  Airport „Grodno”
Do załatwienia bezwizowych przepustek potrzebujemy:
 1. Zapoznać się z regulaminem
 2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy
 3. Wyślij na nasz e-mail sam-20042004@mail.ru skanu strony ze zdjęciem paszportu
 4. Po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów wystawiamy fakturę (Płatność przez konta rozliczeniowego lub kartę bankową)

Po dokonaniu płatności wysyłamy voucher (zezwolenie). Najpóźniej voucher można kupić – za 1 dzień przed wyjazdem! Koszt vouchera wynosi 18-35 zł (w zależności od liczby turystów i dni pobytu).

ZGŁOSZENIE

Pełna lista dokumentów wymaganych do wjazdu na terytorium GRODNOVISAFREE
 1. Paszport
 2.  Zezwolenie (Voucher)-należy wydrukować i pokazać na granicy
 3. Pieniądze -na każdy dzień pobytu posiadać dla własnego użytku 90 złotych, w dowolnej walucie
 4. Ubezpieczenie (dla Białorusi)można kupić w Polsce. Dozwolone jest wykupienie ubezpieczenia po przybyciu na Białoruś na granicy. Jednak zajmuje to dużo czasu
Be vizų į Baltarusiją!

Mūsų turizmo bendrovė ``Антерстиль`` kviečia Jus į aplankyti teritoriją miesto Gardinas ir Grodno region be vizų.

Kirsti Baltarusijos Respublikos valstybinę sieną su Lenkijos Respublika

 • Lesnaja (Rudavka);
 • Bruzgi (Kuznica Bielostockaja) pasienio kontrolės punktuose;
 • su Lietuvos Respublika – Privalkos (Švendubrės);
 • Privalkos (Raigardo) pasienio kontrolės punktuose.

01.01.2018 A checkpoint at the railway station in Grodno and at Grodno airport is included in the list of checkpoints that carry out visa-free entry.

Norėdami gauti dokumentą, kad būtų galima įvažiuoti į teritoriją miesto Gardinas be vizos reikia:
 1. Susipažinti su taisyklėmis
 2. Užpildyti paraiškos formą
 3. Siųsti mūsų laiškus sam-20042004@mail.ru šią informaciją:»kopiją (foto/skenuoti.) puslapis pasai su asmens duomenimis
 4. Gavusi visus reikalingus dokumentus выставляем sąskaitas (mokėjimo per einamąją sąskaitą arba banko kortele)

Dokumentų tam, kad galėtumėte patekti be vizos kainuoja 4 - 8 eur, priklausomai nuo turistų skaičius grupėje ir dienų buvimo.

APPLICATION FORM

Dėl patekimo į Respubliką Baltarusijos užsienio piliečiai privalo su savimi turėti
 1. galiojantį pasą ar kitą jį atstojantį dokumentą, skirtą kelionėms užsienyje;
 2. dokumentą, suteikiantį užsienio piliečiams teisę lankytis parke ”Augustavo kanalo“;
 3. pinigų: kiekvienai vizito dienai turėti ne mažesnę kaip 2 bazinių dydžių (42 BYN) sumą valiuta arba baltarusiškais rubliais;
 4. draudimo polisą.
Without visas to Belarus!

Our travel company ``Anverstil`` invites You visit the territory of the city of Grodno and Grodno region on visa - free regime-GrodnoVisaFree!

Entry to the territory is carried out through GrodnoVisaFree:

 • border of the Republic of Belarus and the Republic of Poland at checkpoints in the Forest (Rudavka), Bruzgi (Kuznica Bialystok the)
 • border of the Republic of Belarus with the Republic of Lithuania at checkpoints near Privalka (Shvyandubre), near Privalka (Raigardas)
 • railway station of Grodno
 • Grodno airport*
To obtain the document, you must:
 1. Read the rules
 2. Fill in the application form
 3. Send to our email sam-20042004@mail.ru the following information: copy (photo/scan.) passport pages with personal data
 4. After receiving all the necessary documents, we issue an invoice (payment via Bank account or Bank card)

Registration of documents for visa-free entry 4 - 8 EUR depending on the number of tourists in the group and days of stay.

APPLICATION FORM

To enter the Republic of Belarus foreign citizens shall have the following documents with themselves:
 1. valid passport or any other substitution document for travel abroad
 2. document, granting the right to visit “Awgustow Canal” park
 3. money: when entering Belarus a foreign a visitor should possess not less than 42 Belarusian rubles for each day of stay. This sum can be obtained in foreign currency or in the national currency of Belarus
 4. insurance policy.