Королевский Гродно! для 5-19 чел. — VseТуры

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Etiam posuere varius
magna, ut accumsan quam pretium
vel. Duis ornare

Latest News
Follow Us

Королевский Гродно! для 5-19 чел.

separator
Цена 540 BYR 4 дня
Scroll down

Королевский Гродно! для 5-19 чел.

540 BYR за человека

1 день

10-00 – Начало экскурсионной программы по городу Гродно. По красоте и сохранности архитектурных памятников город стоит на первом месте в Беларуси. Вы познакомитесь с архитектурным обликом города, осмотрите убранства Фарного костела и Коложской церкви (образец гродненской школы архитектуры ХII в.), прогуляетесь по центральной улице города, вымощенной камнем, осмотрите Новый и Старый замки.

13.30-14.30 Экскурсия по производству мёда с дегустацией около 10 видов мёда и мастер классом. Вы увидите основные  этапы производства мёда, погрузитесь в удивительный  мир изготовления  взбитого мёда с клюквой, черникой, малиной, какао и фундуком, а также мёда с прополисом, имбирём и цветочной пыльцой.

15-00 – Выезд в агротуристический комплекс.

15-30 – Экскурсия  по агро-туристическому комплексу «Городенский маёнтак», где у вас будет возможность забыть о городской суете. Это прекрасное место для отдыха на свежем воздухе. На территории комплекса разнообразный и интересный ландшафт с обилием малых архитектурных форм.

Пикник на территории комплекса (шашлык, шкварка, картошка, огурцы, традиционный белорусский напиток).

В продолжение программы  вы сможете покататься  лошадях,  полюбоваться на экзотических животных  и просто отдохнуть на свежем воздухе. Кроме того, вам представиться уникальная возможность покататься на дилижансе (за доп. плату).

19-00 – Прибытие в Гродно, расселение в гостинице, ночлег

 

2 день

завтрак. Посещение шоколадной мастерской

Экскурсия по первой в Беларуси мастерской шоколада по технологии «от боба к плитке», дегустационный сет на 3 вида шоколада,  сладкое угощение- какао с печеньем плюс мастер класс по изготовлению необычного лакомства—   шоколадных плиток.

Переезд  в Замок Гедимина в Лиде.

Экскурсионная программа, которая  знакомит с архитектурным обликом, историей строительства и легендами средневекового замка. Пешеходная экскурсия вокруг замка.

Обед  в фирменном ресторане Лидского пивзаводда (в обед входит картошка, свиные ребрышки/свиная рулька, овощная нарезка, 3 вида пива, хлеб).

16-00 – Выезд из Лиды.

17.00-18.30  Посещение стеклозавода «НЕМАН» В БЕРЕЗОВКЕ. Покупка сувениров

 

 20.30 Прибытие в Гродно, ночлег

 

3 день

Завтрак. Свободный день в городе. 

Ночлег.

 

4 день

Завтрак. Выселение из гостиницы, выезд.

 

 

Стоимость тура на одного человека при группе 5-19 человек:    230  евро* с человека

 В стоимость входит:

 • проезд микроавтобусом  Мерседес Спринтер 2008, на 1 день
 • проезд микроавтобусом Мерседес Спринтер 2008,на  2 день
 • ваучер visa free 5 е с чел.
 • 3 ночлега в гостинице (на выбор)

 

гостиница Славия*** — 60  е /сутки за номер:

двухместные номера с одной общей кроватью либо с двумя раздельными

—  завтрак шведский стол

 

отель «412» — 15 е /сутки за человека

-двухместные номера с одной общей кроватью либо с двумя раздельными

 

 • Экскурсовод на 2 дня
 • экскурсия на производство мёда с дегустацией и мастер классом
 • посещение АТК «Городенский маёнтак»+пикник-обед (шашлык, шкварка, картошка, огурцы, традиционный белорусский напиток) на территории туристического комплекса
 • экскурсионное обслуживание вокруг замка + входные билеты и экскурсия
 • посещение стеклозавода в Березовке
 • посещение шоколадной мастерской с дегустацией и мастер классом
 • обед с ресторане Лиды с дегустацией пива и свиными ребрышками

 

* оплата производится в бел.руб. согласно курса НБ РБ на момент оплаты

1 dzień

Spotkanie turystów.

10-00 — Wycieczka po mieście Grodno z przewodnikiem. Ze względu na piękno i zachowanie zabytków architektury miasto zajmuje pierwsze miejsce na Białorusi. Poznasz architektoniczny wygląd miasta, zapoznasz się z dekoracją kościoła Farny i kościoła Kolozha (przykład grodzieńskiej szkoły architektury z XII wieku), pospacerujesz główną ulicą miasta, wyłożoną kamieniem, obejrzysz Nowe i Stare zamki.

13.30-14.30 Wycieczka do produkcji miodu z degustacją około 10 rodzajów miodu i klasą mistrzowską. Zobaczysz główne etapy produkcji miodu, zanurzysz się we wspaniałym świecie robienia bitego miodu z żurawiną, jagodami, malinami, kakao i orzechami laskowymi, a także miodem z propolisem, imbirem i pyłkiem.

15-00 — Wyjazd do kompleksu agroturystycznego.

15-30 — wycieczka do kompleksu agroturystycznego „Gorodenskiy Majntak”, gdzie będzie można zapomnieć o zgiełku miasta. To świetne miejsce na relaks na świeżym powietrzu. Kompleks ma różnorodny i interesujący krajobraz z mnóstwem małych form architektonicznych.

Piknik w kompleksie (grill, skwarki, ziemniaki, ogórki, tradycyjny białoruski napój).

Kontynuując program, możesz jeździć na  koniach, podziwiać egzotyczne zwierzęta i po prostu zrelaksować się na świeżym powietrzu. Ponadto będziesz miał wyjątkową okazję jeździć dyliżansem (za dodatkową opłatą).

19-00 — Przyjazd do Grodna, zameldowanie w hotelu, nocleg

 

2 dzień
Śniadanie. Wyjazd do Lidy.  


Wizyta w warsztacie czekolady
Zwiedzanie pierwszych warsztatów czekoladowych na Białorusi z wykorzystaniem technologii „od fasoli do batonika”, zestawu do degustacji 3 rodzajów czekolady, słodkich smakołyków — kakao z ciasteczkami oraz klasy mistrzowskiej na temat robienia niezwykłych przysmaków — tabliczek czekolady.

Przejazd do zamku Giedymina w Lidzie.
Program wycieczki, który wprowadza wygląd architektoniczny, historię budowy i legendy średniowiecznego zamku. Piesza wycieczka po zamku.

Lunch w restauracji fabryki browaru Lida (obiad obejmuje ziemniaki, żeberka wieprzowe / golonkę, pokrojone warzywa, 3 rodzaje piwa, chleb).

17.00-18.30 Wizyta w fabryce szkła „NEMAN” w Berezovce. Kupowanie pamiątek

20.30 Przejazd do Grodna, nocleg

 

3 dzień

Śniadanie.Wolny dzień w mieście.   noczleg

 

4 dzień

Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu.

 

Koszt wycieczki na osobę dla grupy 5-19 osób: 230 euro* za osobę

w cenie:

 • przejazd minibusem Mercedes Sprinter 2008, na 1 dzień
 • przejazd minibusem Mercedes Sprinter 2008, na 2 dzień
 • vauczer bez wizy 5 e na osobę
 • 3 noce w hotelu (opcjonalnie)

 

Hotel Slavia *** — 60 e / dzień za pokój:

pokoje dwuosobowe z jednym wspólnym łóżkiem lub dwoma łóżkami pojedynczymi

— śniadanie w formie bufetu

 

hotel „412” — 15 e / dzień na osobę

— pokoje dwuosobowe z jednym wspólnym łóżkiem lub dwoma łóżkami pojedynczymi

 

 • Przewodnik przez 2 dni
 • wycieczka do produkcji miodu z degustacją i klasą mistrzowską
 • Wycieczka do kompleksu agroturystycznego Gorodenskiy Mayntak + Piknik w kompleksie (grill, skwarki, ziemniaki, ogórki, tradycyjny napój białoruski)
 • Przewodnik po zamku + bilety wstępu w zamok Giedymina w Lidzie
 • Wizyta w fabryce szkła „NEMAN” w Berezovce
 • zwiedzanie fabryki czekolady z warsztami czekoladowymi degustacją i mistrzowską klasą
 • lunch w restauracji Lida z degustacją piwa i żeberkami wieprzowymi

 

 

* Płatność dokonywana jest w rublach białoruskich. zgodnie ze stawką NB RB w momencie płatności

1 day

10-00 — The beginning of the excursion program in the city of Grodno. By the beauty and preservation of architectural monuments, the city is in first place in Belarus. You will get acquainted with the architectural appearance of the city, examine the decoration of the Farny Church and the Kolozha Church (a sample of the Grodno school of architecture of the 12th century), take a walk along the main street of the city, paved with stone, examine the New and Old castles.

13.30-14.30 Excursion for the production of honey with a tasting of about 10 types of honey and a master class. You will see the main stages of honey production, immerse yourself in the wonderful world of making whipped honey with cranberries, blueberries, raspberries, cocoa and hazelnuts, as well as honey with propolis, ginger and pollen.

15-00 — Departure to the agro-tourism complex.
15-30 — Excursion to the agro-tourist complex «Gorodenskiy Majntak», where you will have the opportunity to forget about the city bustle. This is a great place to relax in the fresh air. The complex has a diverse and interesting landscape with an abundance of small architectural forms.
Picnic in the complex (barbecue, cracklings, potatoes, cucumbers, traditional Belarusian drink).
In the continuation of the program, you can ride on a horses, admire exotic animals and just relax in the fresh air. In addition, you will have the unique opportunity to ride a stagecoach (for an additional fee).

19-00 – Arrival in Grodno, check-in at the hotel, overnight

 

2 day

breakfast. Visit to the chocolate workshop

Tour of the first chocolate workshop in Belarus using the “from bean to bar” technology, a tasting set for 3 types of chocolate, sweet treats — cocoa with cookies, plus a master class on making unusual delicacies — chocolate bars.

Transfer to Gediminas Castle in Lida.

The excursion program, which introduces the architectural appearance, the history of construction and the legends of a medieval castle. Walking tour around the castle.

Lunch at the Lida brewery factory restaurant (lunch includes potatoes, pork ribs / pork knuckle, sliced ​​vegetables, 3 types of beer, bread).

16-00 — Departure from Lida.

17.00-18.30 —  visit to the glass factory «NEMAN» in Berezovka. Buying souvenirs

20.30 Arrival in Grodno, overnight

 

3 day

breakfast. Free day in the city.
Overnight stay.

 

4 day

breakfast. Eviction from the hotel, check out.

 

Tour price per person for a group of 5-19 people: 230 euro* per person

Included in the price:

 • Passenger minibus Mercedes Sprinter 2008, on the 1 day
 • Passenger minibus Mercedes Sprinter 2008, on the 2 day
 • voucher visa free 5 e per person
 • 3 nights at the hotel (optional)

Hotel Slavia *** — 60 e / day per room:

double rooms with one shared bed or two twin

— breakfast buffet

hotel «412» — 15 e / day per person

— double rooms with one common bed or two twin

 • The guide  for 2 days
 • excursion to the production of honey with tasting and a master class
 • visit to ATC “Gorodenskiy Majntak” + picnic lunch (barbecue, crackl, potatoes, cucumbers, traditional Belarusian drink) in the tourist complex
 • tour service around the castle + entrance tickets and excursion
 • visit to the glass factory «NEMAN» in Berezovka.
 • visit to a chocolate workshop with tasting and a master class
 • lunch with a Lida restaurant with beer tasting and pork ribs

 

* Payment is made in Belarusian rubles. according to the rate of NB RB at the time of payment